Privacy en Cookie Statement

Zakelijke Outfit.NL  neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.Zakelijke Outfit.NL  heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Zakelijke Outfit.NL  bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Zakelijke Outfit.NL. Zakelijke Outfit.NL kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van  Zakelijke Outfit.NL bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Zakelijke Outfit.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Zakelijke Outfit.NL  gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Zakelijke Outfit.NL  de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Zakelijke Outfit.NL. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Zakelijke Outfit.NL en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Zakelijke Outfit.NL (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens (waaronder jouw IP-adres) bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden
Zakelijke Outfit.NL kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Zakelijke Outfit.NL deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Zakelijke Outfit.NL correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Zakelijke Outfit.NL een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zakelijke Outfit.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Zakelijke Outfit.NL jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Zakelijke Outfit.NL de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Zakelijke Outfit.NL maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Zakelijke Outfit.NL maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Zakelijke Outfit.NL maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Zakelijke Outfit.NL tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Zakelijke Outfit.NLbezoekt. Hierdoor kan Zakelijke Outfit.NL  te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Zakelijke Outfit.NL bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel (is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar) dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Zakelijke Outfit.NL maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt  Zakelijke Outfit.NLinzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Zakelijke Outfit.NL  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Zakelijke Outfit.NL heeft hier geen invloed op.Zakelijke Outfit.NL  heeft Google geen toestemming gegeven om de via Zakelijke Outfit.NL verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Zakelijke Outfit.NL draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Zakelijke Outfit.NL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ROOZ AMSTERDAM jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt  Zakelijke Outfit.NL jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viasupport.nl. Zakelijke Outfit.NL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Zakelijke Outfit.NL neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zakelijke Outfit.NL heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Zakelijke Outfit.NL of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Zakelijke Outfit.NL verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Zakelijke Outfit.NL via info@viaasupport.nl.
http://zakelijkeoutfit.nl is een website van Zakelijke Outfit.NL. Zakelijke Outfit.NL is als volgt te bereiken:
Adres: Waag 28, 3961 LZ  Wijk bij Duurstede
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 30205037
Telefoon: +31 – (0)20 2101240
E-mailadres: info@rooz.amsterdam

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens doorZakelijke Outfit.NL. verzoekt Zakelijke Outfit.NL je om zo snel mogelijk contact met Zakelijke Outfit.NL  op te nemen via info@viasupport.nl, Zakelijke Outfit.NL zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Wijzigingen
Zakelijke Outfit.NLbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update. neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.Zakelijke Outfit.NL  heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Zakelijke Outfit.NL bij de verwerking van persoonsgegevens.

Leuk dat je onze website bezoekt! Wij maken op deze website gebruik van cookies, bekijk deze pagina voor meer informatie. Door op accepteren te klikken ga je akkoord met deze cookies.

Cookie settings

Hieronder kun je je keuze van de cookie instellingen aanpassen. Om je keuze te bevestigen klik je op cookie instellingen bewaren.

FunctioneelOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn belangrijk om de website te optimaliseren.

AnalyserenOnze website gebruikt cookies om de website te analyseren voor gebruikers gemak.

Social mediaOnze website gebruikt cookies voor social media (Instagram en Pinterest).

AdverterenWellicht gaan wij in de toekomst cookies gebruiken om te adverteren.

OtherOnze website plaatst cookies van derden partijen, voor gebruik van social media en het analyseren van de website.